Modette

Don't Look Down | Monday Motivation

(Svenska nedanför)


Are you tempted to look down right now? At your shoes observing every single step you take, just to ensure you don't step on a stone or the wrong thing. What happens if you do that? I think you will walk slower and it will take you much longer to get to your destination even though you are already properly equipped to walk on those stones and crush any obstacles that may come your way. So look up, walk straight with heavy and confident steps knowing that where you are going is already laid out for you. Your path is paved, you are equipped, you can do this.🌹There are So many things I've learned the hard way the past couple of years and this is definitely one of them. To walk with my head held high despite of all that is going on around me, sometimes I feel like I'm standing in the midst of a fire and I can feel the intense heat yet I'm not burning and that makes me so grateful to God.


I don't know where you are in your career or your life right now but I want to encourage you to keep looking up the best you can, and when you don't feel like looking up seek help and seek a helping hand, someone who will be your eyes in the meanwhile. Grab a hold of a friend or family, there are people there to help.


Lots of love💖

Jean(Svenska)

Vill du titta ner just nu? På dina fötter och observera varenda steg du tar, bara för att säkerställa att du inte tar ett felaktigt steg eller kliver på något som kanske gör ont. Men vad händer om du gör det, tittar ner? Jag tror att du kommer börja gå mycket långsammare och att det kommer att ta dig mycket längre tid att komma fram till din destination, trots att du redan är ordentligt utrustad för att gå på alla stenar och krossa alla motgångar som du kanske stöter på. Så titta upp, du kan nog fortsätta med säkra steg i vetskapen om att den vägen du går på är gjord för dig.

Det finns så mycket jag har lärt mig på de senaste åren och det här är definitivt en av dem. Att gå med huvudet högt trots allt som händer runt omkring mig. Ibland kan jag känna som att jag står mitt i en eld och att jag kan känna den intensiva hettan men ändå så brinner jag inte upp och det tackar jag Gud för.

Jag vet inte var du befinner dig i din karriär eller ditt liv just nu men jag vill uppmuntra dig att fortsätta titta upp så gott det går och när du inte känner för det eller helt enkelt inte orkar så sök hjälp och hitta någon som kan stötta dig under tiden, det kan vara en vän, familj eller vem som helst i princip.


Kramar

Jean

Investera i dig själv | Invest in yourself - 7 easy tips

(English below)

Vi lär oss allt om allt men tar väldigt lite tid till att lära känna oss själva. När vi växer upp så tar vi in vad andra tycker om oss själva, vad andra förväntar sig av oss och samhällets idealer. Det tog mig ett tag att inse mitt sanna värde, och att jag faktiskt är ovärderlig. Detta gäller för dig också oavsett vad du har hört tidigare eller tror om dig själv så är du verkligen ovärderlig.💗 Hade jag vetat om detta, och verkligen trott på det mycket tidigare så skulle jag antagligen ha gjort vissa saker annorlunda och gjort annorlunda val. 

Den personliga utvecklingsresan har varit en kamp, med många steg framåt och dubbelt så många steg bakåt, men i slutändan har jag gått framåt och lärt mig så otroligt mycket under åren genom allt. Jag kommer att försöka dela mer om denna personliga utvecklingsresa på bloggen, men det är svårt om jag får vara helt ärlig med dig. Det kräver att jag verkligen öppnar upp och även reflekterar på allt, och det är inte alltid lätt. Men jag jag ska gör mitt bästa om ett litet inlägg kan hjälpa åtminstone någon av er så är det värt det.

Men i alla fall en av de viktigaste sakerna jag lärt mig under åren är vikten av att ta lite tid under varje vecka för att investera i dig själv och vad du drömmer om eller vad som gör dig glad. Så här är några praktiska sätt du kan göra det. Naturligtvis finns det inte enbart dessa sätten men kika igenom och välj det som passar dig eller bli inspirerad och skapa en egen lista. Vad skulle du lägga till på listan? Kommentera gärna nedan.

Investera i dig själv

  1. Skaffa en mentor;Att lära sig av någon med mer erfaren eller någon som är var du vill vara om några år är troligtvis det bästa sättet att lära sig och verkligen investera i dig själv och din framtid. Var inte rädd för att ta en mentor som kan stötta dig både på privat och professionellt. 
  2. Träna! (det här är det bästa sättet att investera i dig själv på lång sikt) - behöver jag säga mer?
  3. Skapa en vision board - Låt dig själv drömma stort och ta tid att planera det du drömmer om och sen gå ut och göra det, steg för steg! And watch the magic happen!
  4. Res - “Travel is the only thing you buy that makes you richer” - Anonymous
  5. Bli mentor till någon yngre - Den yngre generationen är framtiden, så genom att bli en mentor till någon i den generationen så investerar du inte bara i någon annan, men du ger dig också ett försprång. Tänk att du får försprång på alla heta trender osv.
  6. Lär dig något nytt eller ta tag i den hobby du alltid har drömt om - Att investera i dig själv kan vara kul, jag tycker att det är viktigt att ha kul i livet, så ta lite tid till att göra det också.
  7. Lägg undan pengar för din framtid. Du kommer tacka dig själv i framtiden (P.S jag ska äntligen börja dansa igen nästa vecka efter flera års uppehåll, wish me luck!)
 
Gör du något av detta redan? Kommentera gärna nedan

💖P.S Your path is paved you just need to walk on it and make the most of it babe....💖

Jean


We are taught all things about everything but little about ourselves. Yet as we grow up we learn what others tell us about ourselves, what others expect about us and the ideal we have for ourselves. It took me a while to realise my true value, and that I am in fact priceless The same goes for you too, you are in fact priceless and unique regarless of what you have heard before or think about yourself, you really are.💖

Had I know this from the get go I probably would have made some choices differently and I would have chosen my own way rather than worrying about meeting expectations or society's ideals.

I will try to share more about this personal development journey on the blog, but it’s hard I have to be honest with you. Sharing all these things aren't always easy, but I will do my best if it can help at least a few of you. So, I believe we should all take some time during every week to invest just in ourselves and what we dream of or what make us happy. So here are some ways you can do so, of course there is not one way, so choose whatever fits you. What would you add to the list? Please comment below.

1) Find yourself a mentorLearning from someone more experienced or someone who is where you want to
    be i
s the best way to learn and really invest in yourself and your future. Don’t be afraid to get a mentor who
    can 
mentor you both on a more private as well as on a professional level.

2) Exercise (this is the best way to invest in yourself for the long run) – do I need to say more?

3) Create a vision board and allow yourself to dream big and take time to plan, visualise and also do what     you dream of! It's only for you and your future.

4) Travel - “Travel is the only thing you buy that makes you richer”

5) Become a mentor to someone younger - The younger generation are the future so by becoming a mentor
    you not only invest in someone else, but you also give yourself a head start.

6) Learn something new or that hobby you have always dreamt of – Investing in yourself can be fun to, I
   think it's important to have fun in life so take some time to do so.

7) Save money for your future. Your future self will thank you for it.

Do you do any of this already?

Please comment below 💖 

💖P.S Your path is paved you just need to walk on it and make the most of it babe....💖

Jean

Hur hinner man med allt? | How to make time for everything

"För varje sak du säger JA till så säger du NEJ till något annat, så frågan är; vad är värt ditt ja och DIN tid?"

Heej,

Nu var det ett litet tag sen, förra veckan var super hektiskt och mycket både privat och på jobb samtidigt som jag försöker få ordning och reda på allt innan jag går på semester! Woho!!

Jag får oftast frågan om HUR jag orkar hålla på med allt jag gör. För de som inte vet så driver jag eget, jag konsultar, jag bloggar och jag är en aktiv del av ett internationellt nätverk och så har jag ett privatliv såklart. Så jag tänkte dela med mig av hur man kan jonglera alla sina åtaganden så att du faktiskt kan göra allt det du faktiskt brinner för.

 
1) Vad är ditt WHY?
Utan detta är det otroligt svårt att prioritera och veta vart du kan lägga din tid och energi på. Så fundera på varför gör du det du gör och sålla bort det som inte leder dig dit du vill.

2) Ta en sak i taget.
Förra veckan hade jag så mycket att jag snabbt insåg att det inte fanns en chans i världen att jag skulle hinna klart allting i tid. Så jag funderade på vad är mitt WHY och insåg att vissa saker var mer kritiska än andra. Sedan tog jag och fokuserade bara på EN enda sak den dagen och struntade fullständigt i allt annat (även på att svara på sms , mail osv som inte hade med det jag höll på med just då). Ibland vill man göra allt men det går inte, så fokusera på det som är viktigt där och då.

3) Planera
Med planering så har du en fokuspunkt, du kommer att veta vad som ska fokuseras på där och då och kan lättare säga nej till det som kommer in i sista minuten (om det inte är kritiskt såklart). Så planera 1 vecka i förväg och sedan gå igenom nästkommande dag, dagen innan ifall att något behöver ändras. Försök verkligen att hålla dig till det också.

4) Gör något som ger dig energi t.ex. Träna.

Det här kanske låter supertråkigt men genom att ta en stund från allt som händer och som måste göras så får du ny energi som du sedan kan lägga på att göra det där tunga och jobbiga arbetet. Så yes gå ut och promenera, träna eller häng med vänner en stund, jag tror att det lönar sig i slutändan.

5) Våga säga NEJ
Ibland ser det ut som att jag gör 100 saker samtidigt och ja jag kanske håller på med mycket olika saker men samtidigt har jag valt att säga nej till många andra grejer. Så tänk på att för varje sak du säger ja till så säger du nej till något annat, så frågan är; vad är värt ditt ja och din tid?

Så det var mina tips, kämpar du också med att jonglera en massa olika saker? Och har du några tips att tillägga? Kommentera gärna nedan :)

Stay Bossy!

Jean(English)

I usually get the comment, “Jean you seem to be doing so many things, how do you manage”. So let me fill you in if you are new here, basically, I run my own company, I am a part-time consultant, I blog here at Modette and I'm an active part of the international network the Global Shapers and of course there is the private side of things with friends and family. These are the things I have chosen to spend my time on so when people ask me how I manage sometimes my answer is I don’t, but rather I choose to, I choose these things meaning I also do not choose other things. Sounds confusing? Ok well, let me get into it and share with you how to juggle all your commitments so that you can actually do what you're really passionate about!

1) Consider what is your WHY?
Without this, it's incredibly difficult to prioritize and know where to spend your time and energy. So think about why you do what you do and remove what does not lead you to where you want to be.

2) Take one step at a time.
Last week I had so much that I quickly realized that there was no chance in the world that I would ever finish everything on time. So I went back to what is my WHY and realized that some things were more critical than others. Then I started to focus only on ONE single thing that day and totally disregarded everything else (including answering texts, mails, etc.). Sometimes you want to do everything but you can’t, so focus on what is important right there and then.

3) Plan
With planning, you have a focus point, you will know what to focus on from time to time, and can easily say no to what comes in the last minute (if it's not critical of course). So plan 1 week in advance and then go through the next day, the day before, if anything needs to be changed and try to stick to your plan.

4) Do something that gives you energy.
This may sound super-boring, but by taking time from everything that's going on and that's got to be done, you'll renew your energy so that you can get back to all the hard work. So yes go out for a walk, work-out or hang out with friends for a while, I think it will pay off in the end.

5) Learn to Say NO
Keep in mind that for everything you say yes to, you say no to something else so the question is, What's worth your yes and your time?
So those are my tips, are you also struggling to juggle a lot of different things? And do you have any tips to add? I would love to hear your thoughts in the comments below.

Stay bossy!

Jean