Modette

5 Things I Wish I Knew Before Investing 5 Years Of My Life At University

English below

Hej vänner!
Tänk att det är dags igen, nu i sommar får flera tusentals personer antagningsbesked och de får reda på om de har kommit in på sitt dröm universitet eller sin drömkurs eller inte. Jag minns själv hur det var när jag satt där och uppdaterade hemsidan typ varannan minut bara för att ta reda på om jag fått ett ja eller ett nej.

Jag fick ett ja tillslut, men sen så kom den svåra frågan, vilken ska jag välja? Mitt första val var ju bra för att det var nära hem och en bra skola  och om jag ska vara helt ärlig så gav det mig en riktigt bra vibe när jag var där. Men det gjorde mitt andra val också!!! Så vad gör man? Vad väljer man?

Att välja program på universitet kan ha en stor effekt på hur du trivs på universitetet. Jag har haft vänner som bytt kurs mitt i allting eller till och med mot slutet av deras utbildning för att dem insåg att det inte alls var för dem, eller det dem ville syssla med i framtiden. Så jag tänkte dela med mig av 5 saker jag önskar att jag visste innan jag investerade 5 år av mitt liv till att plugga på universitet.

 1. Välj ett ämne som du är genuint intresserad av!
  Att välja en utbildning enbart för att den är populär eller för att dina föräldrar eller vänner tycker att den är bra kommer inte att hjälpa dig när du sitter där med tenta efter tenta och en massa gruppuppgifter. Du kommer lägga otroligt mycket tid på det så välj något du är intresserad av och som du kan tänka dig sitta ner i flera timmar och läsa och lära dig nya saker om.

 1. Välj rätt universitet för DIG!
  Att välja din utbildning är en sak, men att välja universitet är minst lika viktigt. Som jag nämnde tidigare så hade jag sökt till likvärdiga utbildningar på två olika universitet men det som fick mig att välja den ena över den andra var min bild av universitetet och känslan jag fick när jag var där och hälsade på. Jag kände direkt att jag skulle kunna tänka mig att leva där och bygga upp mitt liv där på 4 år!. Så prata med folk som har gått där förut eller som till och med har gått just den utbildningen förut om vad dem tyckte om både universitetet och utbildningen.

 1. Du väljer inte bara utbildning du väljer livskamrater, nätverk och kollegor!
  Att välja utbildning handlar om så mycket mer, de personerna du går med kommer kanske bli dina bästa vänner för man spenderar otroligt mycket tid ihop. Dem kan bli dina framtida kollegor också! I arbetslivet så är nätverk ett av det viktigaste för att lyckas, så att välja en utbildning och en skola som satsar på sitt nätverk med sina studenter och även utåt mot näringslivet är minst lika viktigt, det kommer att hjälpa dig börja bygga din framtid innan du ens har gått ut universitetet.

 1. Varken din karriär eller ditt liv är över om du inte kom in på din drömutbildning!
  Ja din utbildning är viktig för din karriär, men det är viktigt att komma ihåg att det är inte ALLT. Du är inte dålig för att du inte kom in på just den utbildningen, tänk på att det säkert är hundratals andra som har sökt till samma program. Så ge inte upp sök igen nästa år!

 2. Du har rätt att ändra dig! It's never too late...
  Detta gäller med allt i livet, du har rätt till att ändra dig i framtiden, så om du tackar ja till denna utbildningen så kör hårt men om det skulle bli så att du inte trivs på universitetet eller med utbildningen prata med någon ansvarig på skolan och se vad du har för alternativ. Du kanske kan byta utbildning eller så får du söka om på nytt, men det kan vara värt det än att sitta fast i något du inte trivs med.

 
 
 Saken är att detta är ETT beslut utav alla andra hundratals stora beslut du kommer ta i livet, så även fast det är viktigt så är det inte the end of the world om det inte blir rätt från början. Jag t.ex har en kandidat i företagsekonomi från Brunel University och en masters i Corporate and Financial management från Lunds Universitet. Även fast jag är supernöjd med min examen så har jag valt att gå ifrån det spåret lite och satsa på entreprenörskap, det jag lärde mig då hjälper absolut men det är inte det som är viktigaste, det är snarare min livserfarenhet som har hjälp mig nå dit jag vill.

Stay educated!

Jean💖
 

English

This summer, thousands of people will find out if they have got accepted to their dream university or not. I remember how I was when I sat there and updated the website almost every other minute just to find out if I had a yes or no.

Although I got accepted to my top choices, the most difficult question remained, which should I choose? Is my first choice still my best choice? Have I made the right decision?
My first choice was good because it was close to home and a good school and if I'm to be honest, I got a really good vibe when I was there. But I did at my second choice too !!! So what do you do? What do you choose?

Choosing program at university can have a big impact on your entire well-being at the university. I have had friends who changed courses in the middle of the program or even towards the end of their university program because they realized that it was not at all what they expected or what they wanted to do in the future, so take an extra moment to read through this and think about your big choice.

So here are 5 things I wish I knew before investing 5 years of my life to study at university!

 1. Choose a topic that you are genuinely interested in!
  Choosing an education just because it's popular or because your parents or friends think it's good will not help you when you are sitting there with a pile of exams and tons of group assignments. You will spend an incredible amount of time studying, so choose something you are interested in and you can imagine sitting down for hours and and hours reading about learning new things.

 2. Choose the right university for you too not just the program!
  Choosing your program is one thing, but choosing university is just as important. As I mentioned earlier, I had applied for equivalent education at two different universities but what made me choose one over the other was my image of the university and the feeling I got when I was there. I instantly felt that I would like to live there and build my life there for the next 4 years of my life!. So talk to people who have gone to the university before or that are at the university then and ask them what they liked about both the university and the program. A funny story is when I was handing in my masters assignment for binding and the guy in the store saw what program I was reading and he was like “ is this yours? Are you really studying this?!” and i was like “yes, why?” and he said that many of the students that had been there had said the same thing, that it was by far the toughest program in the business school!! Hahah so yeah imagine if i had talked to him before, would I have chosen that program or not?

 3. You do not only choose education you are also choosing your life-long friends, your network, your business partners and your potential colleagues!          
  Choosing education is about much more than just the education in itself. The people you meet may become your best friends because you spend an incredible amount of time together, they can become your future colleagues too! In your career, networking will probably be the most important thing that will lead to your success, so choosing an education and a school that invests in their network with their students and outwardly towards the business world is equally important, it will help you start building your future before you even leave university.

 4. Your career and your life is not over if you didn’t get into your dream university!
  Yes, your education may be important for your career, but it's important to remember that it's not everything. You're not bad because you did not get into that particular program. Remember that there are probably hundreds of other people who have applied for the exact same program. So do not give up apply again next year!

 5. You have the right to change your mind! It's never too late …                                
  This actually applies to everything in life, you have the right to change your mind in the future so if you start studying, go for it 100% but if you do not like the university the program talk to someone in at your university administration and wee what options you have. If you figure it out early perhaps you can change program, or you may need to apply for a new one, but it may be worthwhile rather than getting stuck in something you do not like.

The thing is that this is ONE of the 100,000 other decisions you will be making in life, so even though it's super-important, it's not the end of the world if you don’t get it right from the start. For example, I have a Bachelor of Business Administration and a Master of Corporate and Financial Management from Lund University. Even though I'm happy with my degree, I've chosen to kind of change track and go for entrepreneurship, what I learned at university is absolutely useful but that's not the most important thing, I found that my life experience has been the most useful.

Stay educated!

Jean💖

Starting an Online Business - 3 Tips From an Influencer and Entrepreneur

(English below)

Det är inte alltid lätt det här livet, livet som egenföretagare. Men då och då så får man se och vittna om success stories som ger en hopp om att man faktiskt kan starta och driva ett framgångsrikt företag på det man älskar.

Ett par veckor sedan var jag inbjuden till ett lanseringsevent för ett brand som jag verkligen tror starkt på. Inte bara för att jag absolut älskar väskor men också för att jag verkligen tror personen bakom företaget. Jag träffade Frida som är grundare till ByLundemo inte för så längesen genom jobbet, och vi klickade direkt. På något sätt misstänker jag att vi kanske klickade för att hon precis som jag är en multi passionerad entreprenör. Hon har haft en framgångsrik karriär som DJ och hon är även en influencer och har nu byggt upp hennes varumärke ByLundemo, hur häftigt är inte det?

Jag brukar säga att folk köper inte av företag folk köper av personen bakom företaget. Det var verkligen något jag såg i henne, hur hon verkligen brann för hennes varumärke och hela konceptet. Så tänk på det när du startar ett företag, vad säger ditt brand om ditt företag och även ditt personliga brand.

 
Eventet var en superrolig brunch med en massa god mat, en massa härliga powertjejer som ni ser i bilden ovan, vi fick även håret stylat av Dashl och typ världens bästa goodie bags ! Vi fick alla en ByLundemo väska i valfri färg och smink från YSL (Yves Saint Laurent). Jag valde den röda. 
 

I och med att jag tycker att hon en otroligt inspirerande person så jag passade på att fråga Frida om tips åt er för hur ni själva kan starta en framgångsrik e-handelsbutik, här har ni!

Frida Lundemo’s 3 tips för att starta en framgångsrik online business.

 1. Du måste ha en STOR passion för det du gör och det du startar upp. Alla timmar jag har lagt på mitt företag går nog inte ens att räkna & hade jag inte haft den där passionen för det hade det inte gått. Så gör det inte endast för pengarna!

 2. Våga utnyttja ditt nätverk – det är inte alls dumt & tro mig, man har fler i sin omkrets som man kan få stor hjälp av. Så våga fråga!

 3. Bli bra på att berätta om din idé & ge inte upp, det är dem som inte ger upp som lyckas!

 
Om du vill så kan du spana in henne på Instagram under @ByLundemo

Har du något du vill eller kanske redan har startat? Berätta gärna nedan i kommentarerna.

Stay bossy!

Jean


 

It's not always easy this entrepreneur life. But every now and then you can see real success stories that give hope that you can actually start and run a successful business based on what you love.

A couple of weeks ago I was invited to a launch event for a brand that I really believe in. Not only because I absolutely love handbags but also because I really believe in the person behind the company. Her name is Frida and I met Frida who is founder of ByLundemo, at work, and we got along really well. In some way, I suspect we might have got along so well because she, just like me is a multi passionate entrepreneur. She started of with a successful career as a DJ and she is also an influencer and has now built up her brand ByLundemo, how awesome is it?

I usually say that people do not buy from companies people buy from the person behind the company. This was really something I saw in her, the passion for her brand and the entire concept of creating a handbag brand that also empowers women. Thats one piece of advice if you are thinking or in the process of starting a business, what does your brand say about your business and even your personal brand?

I obviously think she is an incredibly inspiring person, so I took the opportunity to dig for some top tips on how to start a successful online business for you guys! Have a look this is what she said:

Frida Lundemo's 3 tips for starting a successful online business.

 1. You must have a GREAT passion for what you do. All the hours I have put in my company, I can’t even begin to count. And if i had not been passionate enough it wouldn’t have worked. So don’t do it only for the money!

 2. Dare to ask and utilise your network - it's never a bad idea to ask and believe me, you have more people around you who can help you than you probably think. So dare to ask!

 3. Be good at telling about your idea & do not give up, it's the people who do not give up that succeed in the end.

If you want to check her out on Instagram under @ByLundemo

Do you have your own business already or do you dream of one? Please tell me below in the comments.

Stay bossy!

Jean

Investera i dig själv | Invest in yourself - 7 easy tips

(English below)

Vi lär oss allt om allt men tar väldigt lite tid till att lära känna oss själva. När vi växer upp så tar vi in vad andra tycker om oss själva, vad andra förväntar sig av oss och samhällets idealer. Det tog mig ett tag att inse mitt sanna värde, och att jag faktiskt är ovärderlig. Detta gäller för dig också oavsett vad du har hört tidigare eller tror om dig själv så är du verkligen ovärderlig.💗 Hade jag vetat om detta, och verkligen trott på det mycket tidigare så skulle jag antagligen ha gjort vissa saker annorlunda och gjort annorlunda val. 

Den personliga utvecklingsresan har varit en kamp, med många steg framåt och dubbelt så många steg bakåt, men i slutändan har jag gått framåt och lärt mig så otroligt mycket under åren genom allt. Jag kommer att försöka dela mer om denna personliga utvecklingsresa på bloggen, men det är svårt om jag får vara helt ärlig med dig. Det kräver att jag verkligen öppnar upp och även reflekterar på allt, och det är inte alltid lätt. Men jag jag ska gör mitt bästa om ett litet inlägg kan hjälpa åtminstone någon av er så är det värt det.

Men i alla fall en av de viktigaste sakerna jag lärt mig under åren är vikten av att ta lite tid under varje vecka för att investera i dig själv och vad du drömmer om eller vad som gör dig glad. Så här är några praktiska sätt du kan göra det. Naturligtvis finns det inte enbart dessa sätten men kika igenom och välj det som passar dig eller bli inspirerad och skapa en egen lista. Vad skulle du lägga till på listan? Kommentera gärna nedan.

Investera i dig själv

 1. Skaffa en mentor;Att lära sig av någon med mer erfaren eller någon som är var du vill vara om några år är troligtvis det bästa sättet att lära sig och verkligen investera i dig själv och din framtid. Var inte rädd för att ta en mentor som kan stötta dig både på privat och professionellt. 
 2. Träna! (det här är det bästa sättet att investera i dig själv på lång sikt) - behöver jag säga mer?
 3. Skapa en vision board - Låt dig själv drömma stort och ta tid att planera det du drömmer om och sen gå ut och göra det, steg för steg! And watch the magic happen!
 4. Res - “Travel is the only thing you buy that makes you richer” - Anonymous
 5. Bli mentor till någon yngre - Den yngre generationen är framtiden, så genom att bli en mentor till någon i den generationen så investerar du inte bara i någon annan, men du ger dig också ett försprång. Tänk att du får försprång på alla heta trender osv.
 6. Lär dig något nytt eller ta tag i den hobby du alltid har drömt om - Att investera i dig själv kan vara kul, jag tycker att det är viktigt att ha kul i livet, så ta lite tid till att göra det också.
 7. Lägg undan pengar för din framtid. Du kommer tacka dig själv i framtiden (P.S jag ska äntligen börja dansa igen nästa vecka efter flera års uppehåll, wish me luck!)
 
Gör du något av detta redan? Kommentera gärna nedan

💖P.S Your path is paved you just need to walk on it and make the most of it babe....💖

Jean


We are taught all things about everything but little about ourselves. Yet as we grow up we learn what others tell us about ourselves, what others expect about us and the ideal we have for ourselves. It took me a while to realise my true value, and that I am in fact priceless The same goes for you too, you are in fact priceless and unique regarless of what you have heard before or think about yourself, you really are.💖

Had I know this from the get go I probably would have made some choices differently and I would have chosen my own way rather than worrying about meeting expectations or society's ideals.

I will try to share more about this personal development journey on the blog, but it’s hard I have to be honest with you. Sharing all these things aren't always easy, but I will do my best if it can help at least a few of you. So, I believe we should all take some time during every week to invest just in ourselves and what we dream of or what make us happy. So here are some ways you can do so, of course there is not one way, so choose whatever fits you. What would you add to the list? Please comment below.

1) Find yourself a mentorLearning from someone more experienced or someone who is where you want to
    be i
s the best way to learn and really invest in yourself and your future. Don’t be afraid to get a mentor who
    can 
mentor you both on a more private as well as on a professional level.

2) Exercise (this is the best way to invest in yourself for the long run) – do I need to say more?

3) Create a vision board and allow yourself to dream big and take time to plan, visualise and also do what     you dream of! It's only for you and your future.

4) Travel - “Travel is the only thing you buy that makes you richer”

5) Become a mentor to someone younger - The younger generation are the future so by becoming a mentor
    you not only invest in someone else, but you also give yourself a head start.

6) Learn something new or that hobby you have always dreamt of – Investing in yourself can be fun to, I
   think it's important to have fun in life so take some time to do so.

7) Save money for your future. Your future self will thank you for it.

Do you do any of this already?

Please comment below 💖 

💖P.S Your path is paved you just need to walk on it and make the most of it babe....💖

Jean